កំពុងតែDepression ផង អ្នកខំមិនញោះឌឺ នាងធ្វើតាមមែនទែន រហូតជ្រុលខ្លួន តែជួយមិនទាន់

ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះនាងបានឡើយ ដោយសារតែការពុល មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេក ហើយនាងក៏បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃបន្ទាប់។ អ្នកលេងប្រើប្រា

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!