យុវតីម្នាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារទាំងវ័យក្មេង មិត្តភក្តិបានត្រឹមជូនដំណើរលើកចុងក្រោយទាំងទឹកភ្នែក

យុវតីម្នាក់បែរជាត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិ ព្រមទាំងមិត្តភក្តិជារៀងរហូត ទាំងវ័យក្មេង ដោយសារតែឧបទ្ទវហេតុ បង្កឡើងដោយខ្លួនឯង

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!