អ្នកភូមិស្ទើរលោះព្រលឹង ពេលឃើញមឈូសមួយនៅកណ្ដាលវាលស្រែ មិនដឹងមកពីណា

ផ្ដើម​​ចេញ​ពី​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម​ Facebook មាន​ឈ្មោះ​ថា​ អាណាត​ ភឿក​ ខូកស៊ូង​ បាន​បង្ហោះ​រូបភាព​មឈូស​ នៅ​កណ្ដាល​វាល​ស្រែ​ ដែល​អ្នក​ស្រុក​បាន​ឃើញ​ក្នុង​ពេល​យប់​បាន​ភ័.យ​

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!