រួមរស់ដូចប្ដីប្រពន្ធរយៈពេល ១១ខែ ចុងក្រោយខាងស្រីអស់ចិត្តស្រលាញ់ ​ក៏ប្ដឹងរំ-លោ-ភ

បុរសម្នាក់ត្រូវបានមិត្តស្រី ប្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន ដោយចោទថាបានចាប់រំ-លោ-ភ ក្រោយពីរស់នៅ​ជាមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធ​អស់រយៈពេល ១១ខែទៅហើយក្ដី។ បុរសខាងលេីត្រូវបានសមត្ថកិច្ច​

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!