ក្រុមផឹកស៊ីបង្កសំឡេងរំខានចូលខ្លួនមកសុំទោស ក្រោយពីប្រើពាក្យសម្តីមិនសមរម្យដាក់សមត្ថកិច្ច

ករណីសមត្ថកិច្ចចុះណែនាំអប់រំ និងបញ្ឈប់សកម្មភាពផឹកស៊ី ចាក់ធុងបាស់ ច្រៀងឡូឡា បង្កសម្លេងរំខានដល់អ្នកជិតខាង។

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!