នារីម្នាក់ទៀតចេញមុខអះអាងថា ម៉ាត់ ពិសី ធ្លាប់ធ្វើដូច្នេះដាក់ប្អូនខ្លួនកាលឆ្នាំមុន បន្សល់ស្នាមដល់ឥលូវ

បន្ទាប់ពីបានដឹងថា សមត្ថកិច្ចឈ្មោះ ម៉ាត់ ពិសី ប្រើអាយកូម វា-យ ក្បាលត្រូវអ្នកជិះម៉ូតូ ស្រាប់តែមានអ្នកនារី​ម្នាក់ទៀត​សុំុមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណ ចេញមុខមកអះអាងថា

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!