លែងលះគ្នា ៣ឆ្នាំ ចៃដន្យជួបគ្នាម្ដងទៀត​នៅកន្លែងវ៉ាក់សាំង ខាងប្រុសនិយាយ១ឃ្លា ខាងស្រីអួលដើមក

គូស្នេហ៍ភាគច្រើន​ដែលបែកបាក់គ្នាជាច្រើនគូ តែងមានហេតុផលផ្សេងៗគ្នា អ្នកខ្លះមិនយល់​ចិត្តគ្នា ព្រោះមិនដែលបើក​ចិត្តនិយាយគ្នា តែអ្នកខ្លះទៀត​ក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ល្អ​ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!