ម៉ូតផែនទីកម្ពុជា គ្រងដោយព្រះនាងតូច ជេនណា ពិតជាស្អាតប្លែកស័ក្តិសមឥតខ្ចោះ

ម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ថ្មីមួយបែប​ទៀត​ហើយដែលព្រះនាង ជេនណា លើកយកមកគ្រង​បង្ហាញដល់​មហាជន គឺម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ច្នៃថ្មីឈ្មោះថា មាតុភូមិកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យនៃយើង ច្នៃដោយស្នាដៃកូនខ្មែរ។

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!