ដល់កសើចហួសចិត្តទាំងព្រឹក កូនស្រី ចាន់ កែវនិមល រាប់ឆ្នាំសត្វទាំង១២​ សត្វខ្លះគ្មានចែងក្នុងតម្រាឡើយ

ក្នុងនាមជាម្តាយបានឱ្យដឹងថា នាងបង្រៀនកូនជាច្រើន តែបែរជាភ្លេចបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំទាំង១២ ដែលមានសត្វទាំង១២ជាតំណាងនោះកូនស្រីនាងរាប់ខុសធ្វើឱ្យអ្នកតាមដានសើចហួសចិត្តជាមួយនឹង ទេពី។

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!