ឃើញរូបនេះដំបូងអាចគិតថា មិនសមរម្យចំពោះកូនស្រី តែបើយល់រឿងរ៉ាវពិត ទើបដឹងថាកម្សត់ប៉ុនណា

ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ប្រសិនបើឪពុកទៅមឹមដោះកូនស្រីរបស់ខ្លួន គឺជាការខុសឆ្គង ជារឿង​អាម៉ាស​ជាទីបំផុត ហើយខុសទៅនឹងច្បាប់ទៀតផង ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរអឺរ៉ុបទាំងនេះ

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!