បុរសម្នាក់បើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកណ្ដុរប្រែង មានអ្នកកុម្មង់ទិញ មិនចាញ់មាន់ជ្រូក ឯតម្លៃក៏មិនធម្មតា

មាន​បុរស​អាយុ​ ២១​ឆ្នាំ​ ភូមិ​ ៥ ឃុំ​ព្រុំហ្មី ក្នុង​ទីរួម​ខេត្ត​ ណាខន ណាយ៉ុក (នគរ​នាយក)​ មាន​កសិដ្ឋាន​ ចិញ្ចឹម​កណ្ដុរ​ប្រែង​មួយ​ ដោយ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ បាន​ដឹង​ពី​រឿង​នេះ​ដោយសារ​អ្នក​ស្រុក​ថា​ មាន​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​កណ្ដុរ​ប្រែង​

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!