កម្រឃើញ! កម្មករ ២នាក់ជីករកឃើញត្បូងពណ៌ស្វាយ មានរាងបេះដូង គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

កាលពីពេលកន្លងទៅ មានព័ត៌មានស្ដីអំពីការជីករកឃើញមាស ពេជ្រ និងរតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃ ផ្សេងៗជាច្រើន ហើយត្រូវបានគេបើកចំហយ៉ាងទូលំទូលាយនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!