មិត្តភក្តិសើចចំអកថា មិនមើលកញ្ចក់ទេឬ បានចង់ក្លាយជាម៉ូដែល តែឥឡូវនាងប្តូរ១៨០ដឺក្រេ

Mikishi ជានារីអាយុ ២៥ ឆ្នាំម្នាក់ មកពីប្រទេសជប៉ុន ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង នៅលើបណ្តាញសង្គមនាពេលថ្មីៗនេះ ដោយសារតែនាងមានការផ្លាស់ប្តូររូបសម្ផស្ស ប្រែជាស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំង

Read more

ទើបអាយុ ១៥ឆ្នាំ ចូលវ​ះកាត់កែសម្ផស្សជាង ១០០ដង ឲ្យមើលទៅដូចតុក្កតា

អ្នកមានឥទ្ធិពល(influencer ) អាយុ ១៥ ឆ្នាំម្នាក់ បានសារភាពថា នាងបានទទួលការវ​ះកា ត់កែសម្ផស្សជាង ១០០ ផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីឲ្យមើលទៅដូចជាតុក្កតា

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!