ឲ្យកូនញ៉ាំស្ករគ្រាប់ហើយមិនតាមមើល ប្រយ័ត្នជួបរឿងបែបនេះ សំណាងបានម្ដាយជួយទាន់

ករណីមួយនេះ គឺជារឿងរ៉ាវសម្រាប់​ដាស់តឿនដល់ឪពុកម្ដាយ ដែលតែងតែឲ្យកូនតូចៗញ៉ាំស្ករ​គ្រាប់។ ហើយឧទាហរណ៍លើក​យកមកបង្ហាញនេះ គឺមានឪពុកម្នាក់គាត់​បានឲ្យកូនញ៉ាំស្ករគ្រាប់

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!