កញ្ញាម្នាក់បង្ហាញសមត្ថភាពផ្លាស់ប្ដូរខោអាវលឿនរហ័ស មើលស្ទើរមិនទាន់ រហូតបានប៊ូតុងមាស

បេក្ខនារីម្នាក់មានសមត្ថភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍​ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់បាន​យ៉ាងរហ័ស​ស្ទើរមិនជឿ ខណៈចូលរួម​ប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីប្រលងសមត្ថភាព​លំដាប់ពិភពលោក

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!