ក្មេងស្រីអាយុ៩ឆ្នាំម្នាក់ក្លាយជាចៅកែហាងមាន់បំពង ខណៈក្មេងមួយចំនួនមិនទាន់ដឹងអ្វីសោះ

ក្មេងខ្លះធំដឹងក្តីលឿនជាងក្មេងដទៃទៀត នៅពេលពួកគេមានទំនួលខុសត្រូវតាំងពីក្មេង ដូចជាសិស្សថ្នាក់ទី ៤ រូបនេះ ដែលជួយធ្វើការងារភោជនីយដ្ឋានក្នុងគ្រួសារ

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!