រំជួលចិត្ត!សិស្សនិទ្ទេសAបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតក្រោយសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ឪពុកដែលបានស្លាប់

ប្អូនស្រីបានបង្ហោះសារបង្ហាញពីក្តីដឹងគុណយ៉ាងធំធេងចំពោះឪពុករបស់ប្អូនស្រីសម្រាប់ការបីបាច់ថែករក្សាទំនុកបម្រុងសព្វគ្រប់បែបយ៉ាង

អានបន្ថែម