នារីម្នាក់ថាថ្លៃបណ្ណាការខ្លួននឹងជួយចេញ​ខាងប្រុសពាក់កណ្ដាល ៥០/៥០ ក្រោមហេតុ​ផលទាំងនេះ

នារីម្នាក់បានលើកឡើងជាមតិយោបល់​ទាក់ទងនឹងថ្លៃបណ្ណាការ បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ ពីសំណាក់អ្នក​ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយមានការចែករំលែក និងចុចប៊ូតុងពេញចិត្តយ៉ាងច្រើន

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!