សល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតចូលរោងការ បែរកូនកំលោះបាត់បង់ជីវិត ឯស.ពបញ្ចុះថ្ងៃរៀបការតែម្តង

បុរសជាកូនកំលោះជនជាតិហ្វីលីពីនដ៏កម្សត់ម្នាក់ បានស្លាប់ដោយសារជំងឺហឺត ពោលគឺស្លាប់មុនថ្ងៃរៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!