ផែង វណ្ណៈ ប្រគល់៤០០$ ជូនកីឡាករឡុង សុភី ក្រោយដណ្ដើមឈ្នះលេខ១បានតែ៣០ម៉ឺនរៀល

ជួបប្អូនកីឡាករ​ ឡុង​ សុភី​ ផ្ដល់ថវិកា​ ៤០០​​ ដុល្លារ​ ជូនគាត់​ ។ ក្នុង​នោះថវិកា​ខ្ញុំ​ ២០០​ ដុល្លារ​ ថវិកា​ប្អូន​លីន​ ២០០​ ដុល្លារ​

អានបន្ថែម