ខឹងអ្នកបើកបរឮៗរំខានម៉ោងដេកពេក ធ្វើទួល១១ កាត់ផ្លូវបន្ថយល្បឿន តែជួបរឿងស៊យធំទៅវិញ

មានការធុញទ្រាន់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងសំឡេងរំខានពីរថយន្ត ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជិតផ្ទះគាត់ ដូច្នេះគាត់បានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯង។

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!