ស្រលាញ់គ្នា រស់នៅជាមួយគ្នាដូចប្ដីប្រពន្ធក្នុងបន្ទប់តែមួយ តែចុងក្រោយសល់ត្រឹមទឹកភ្នែក

​បែក​​​ពី​​​ខ្ញុំ​​​មិន​​​បាន​​​បី​​​ខែ​​​ផង​​​គ្រួសារ​​​នាង​​​ដើរ​​​ចែក​​​ធៀប​​​ការ​​​ពេញ​​​ភូមិ មិន​​​ដឹង​​​ថា​​​នាង​​​លួច​​​ទាក់​​​ទង​​​

អានបន្ថែម