រំលឹករឿងខ្មោចខ្មែរល្បីខ្លាំងជំនាន់ “ខ្មោចនាងភូមិរី” សម្តែងដោយ យក់ ឋិតរដ្ឋា

ជំនាន់​នោះរឿង​ខ្មោច​ចេញ​មកម្តងៗ តាម​ផ្ទះនីមួយៗ​បបួលគ្នា​ដើម្បី​បានគ្នា​ច្រើន​នឹង​អាល​បាន​មើល​រឿង​ជុំគ្នាចៀស​វាង​មិន​សូវខ្លាច បើមិនអ៊ីចឹង​ទេ​គឹ​អត់​ហ៊ាន​មើល​ម្នាក់ឯង​ឡើយ។

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!