តារាសម្ដែងជើងចាស់និយាយទាំងទឹកភ្នែក ក្រោយម្ចាស់ផ្ទះដេញចេញ ព្រោះគ្មានប្រាក់បង់ជាច្រើនខែ

អ្នកមីងផល្លាររាល់ថ្ងៃជួលបន្ទប់គេនៅជាមួយកូននៅម្តុំផ្សារកណ្តាលជាន់ទី៣ ដោយអ្នកស្រីមានជីវភាពក្រីក្រខ្វះខាត និងមានជំងឺ

អានបន្ថែម