តារាស្រី ២ដួង ហ៊ានលះបង់វត្ថុមានតម្លៃបំផុតដើម្បី MV ថ្នាក់ដឹកនាំពីរបទ

ពួកគេធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថា បើសិនរឿងតម្រូវឱ្យពួកគេកាត់សក់ខ្លី នោះគេនឹងបដិសេធការសម្តែងនោះភ្លាម ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះតារាស្រី ដួង ហ្សូរីដា និង ឈិន មុនីនាថ ព្រមលះបង់សក់ដែលខ្លួនស្រលាញ់ដូចគ្នា។

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!