អ្នកជាប់ក្នុងកន្លៀតថ្ម យកចេញបានហើយ ក្រោយយកវត្ថុបុរាណ២ប្រភេទ ជូនបារមីភ្នំវិញ

​ជន​រងគ្រោះ​ដែល​ជាប់​ក្នុង​កន្លៀត​រូង​ភ្នំ​ព្រឹក ​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្គ្រោះ​ចេញ​ពី​កន្លែង​ជាប់​ហើយ​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី ៧ សីហា ​នេះ

អានបន្ថែម