កម្ពស់ខ្ពស់គេតែងសរសើរថា ស្លៀកអីក៏សម តែនារីកម្ពស់ជាង២ម៉ែត្រនេះ បែររងការចំ-អក

បើនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវ​របស់ក្ដីស្រឡាញ់ គឺមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់ អារម្មណ៍ពិសេសដែលយើង​ផ្ដល់ឲ្យ​មនុស្សពិសេស ហើយក្ដីស្រឡាញ់តែងតែត្រូវបាន​គេឲ្យនិយមន័យថា ”គ្មានព្រំដែន” គឺជាស្នេហា​បែ

Read more
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!