បុរសជប៉ុនរស់នៅជាមួយប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃ តែមិននិយាយរកគ្នាអស់ ២០ឆ្នាំ ក្រោមមូលហេតុ​ហួសចិត្តមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បរទេស៖ តើអ្នកជាមនុស្សដែលមិនមាត់កសូម្បីបន្តិច តើមែនទេ? តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ត្រូវដៃគូរបស់អ្នក បដិសេធមិននិយាយរកប្រហែលជាពីរបីម៉ោង ឬមួយថ្ងៃ ព្រោះខឹងអ្នក ហើយសងសឹកដោយមិននិយាយស្តីទេ? វាពិតជាកម្រមានណាស់ ដែលបុរសរូបនេះបានកាត់បន្ថយកម្រិតនិយាយស្ដីជាមួយអ្នកដទៃទៀត ហើយឈប់​និយាយជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់អស់រយៈពេល ២០ឆ្នាំ​ទៀតផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្តាប់មើលទៅស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេ ប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងរវាងប្តីប្រពន្ធជនជាតិជប៉ុនមួយគូ ទោះបីជាពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នា ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាមួយគ្នាក៏ដោយ។

ដោយសារតែឪពុកម្ដាយមិននិយាយរកគ្នា រហូតដល់កូនម្នាក់របស់ពួកគេក្នុងចំណោមកូនទាំងអស់ បាន​សម្រេច​ចិត្តយកបញ្ហាទៅដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។ លោក Otou Katayama មកពីទីក្រុង Nara ភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុន គាត់មានកូន ៣នាក់ ជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះ Yumi។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកតា Otou បានផ្តល់ឲ្យ Yumi នូវសំណើរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយ ក្នុងការដែលមិននិយាយរកគ្នា អស់រយៈពេល​២០ឆ្នាំ ហើយទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ ដោយគ្រាន់តែបន្លឺសូរសំឡេងប្លែកៗ ១ឬ២ដងប៉ុណ្ណោះ។

សាកស្រមៃគិតអំពីរឿងនេះតើវាមានការពិបាកប៉ុនណា ក្នុងកាលដែលកូនប្រុសអាយុ១៨ ឆ្នាំ របស់ប្ដីប្រពន្ធ​អ្នកទាំង២ មិនដែលឮឪពុកម្ដាយនិយាយជាមួយគ្នាទាល់តែសោះ។ ដូច្នេះកូនម្នាក់ឈ្មោះ Yoshiki បានសរសេរសំបុត្រទៅកាន់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ៏ពេញនិយមមួយ ដើម្បីសុំជំនួយក្នុងការ​ជួយឪពុកម្តាយ​របស់គាត់ឱ្យជៀសផុតពីបញ្ហាមិននិយាយរកគ្នា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដើរកំសាន្តនៅខាងក្រៅ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ប្ដីប្រពន្ធចំណាស់នេះនៅក្នុងឧទ្យាន ដែលអ្នកទាំង២ មានការណាត់ជួបជាលើកដំបូង ដោយមានកូនបីនាក់កំពុងមើលហើយបង្ហូរទឹកភ្នែក។

ទីបំផុតលោកតា Otou បាននិយាយទៅកាន់ភរិយារបស់គាត់ថា៖ «អូនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីកូនៗ Yumi.. រហូតមកដល់ពេលនេះ អូនបានស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកច្រើនណាស់ បងចង់ឲ្យ អូនដឹងថា បងមាន​សេចក្ដីត្រេកអរខ្លាំងណាស់ ហើយគុណចំពោះគ្រប់យ៉ាង»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់បានបន្ថែមទៀតថា «ខ្ញុំជាមនុស្សតែងតែច្រណែន ខ្ញុំមិននិយាយស្តីរកគេ ឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថា រឿងនេះមិន​ត្រឡប់មកវិញទៀតទេ»។ ក្រោយមកគាត់បានសារភាពប្រាប់អ្នកស្រីថា គាត់មិននិយាយរក ដោយសារតែ​គាត់ច្រណែន នឹងកាលដែលនាងយកចិត្តទុកដាក់លើកូនៗខ្លាំងជាងប្ដី»។

វាពិតជាគួរឱ្យខ្មាសអៀនណាស់ ដែលពួកគេស៊ូទ្រាំនឹងភាពស្ងៀមស្ងាត់មិននិយាយរកគ្នា អស់រយៈពេល​២០ឆ្នាំ ពីព្រោះ Otou មិនអាចយកឈ្នះនឹងអារម្មណ៍របស់គាត់បាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែតើមានរឿងអ្វីក្រៅពីការច្រណែនរបស់ Otou ទេ? យើងមិនបានដឹងប្រាកដនោះទេ។ ប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ ថាមិនត្រឹមតែ Yumi ទេ ដែលទទួលរងគ្រោះពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ប្ដី ប៉ុន្តែ Otou ខ្លួនឯង ក៏ជាជនរងគ្រោះក្នុងការទទួលអារម្មណ៍មិនល្អផ្ទាល់ខ្លួនដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកយល់ថា ខ្លួនអ្នកពិបាកក្នុងការនិយាយទៅរកនរណាម្នាក់រយៈពេលយូរ វាជាការល្អដែលអ្នក​គួរតែស្វែងរកភាគីទីបី ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយកឈ្នះទម្លាប់អាក្រក់បែបនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Yumi បានបង្ហាញការអត់ធ្មត់ជាខ្លាំង ក្នុងការទទួលរងនូវករណីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះ ចំពោះការដែលមិនបាន​និយាយរកគ្នា អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ។ សង្ឃឹមថាគូស្វាមីភរិយា អាចរីករាយនឹងជីវិតដែល​នៅសល់ជាមួយ​គ្នា ចំពោះឥរិយាបថចែករំលែកកាន់តែច្រើន៕(ប្រែសម្រួល៖និស្ស័យ)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមលួច​ចម្លងអត្ថបទ​​ពីវេបសាយ Khmer-Global.com ដោយគ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត
Loading...
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!