ស្ដេចប.ង្ក្រា.បពស់ ល្បីចាប់ពស់មិនរើសមុខ តែចុងក្រោយជួបអកុសព្រោះពស់

បរទេស៖ គ្រូជំនាញចាប់ពស់វែក និងយកស្ដេច​ពស់វែកមកប្រឡែងលេង លោក Abu Zarin Hussin ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី បានលា.ចាក.លោក​យូរហើយ ប៉ុន្តែវីដេអូរបស់​លោកចាប់ និងលេងជាមួយសត្វ​អាសិរពិស​ទាំងនេះ ត្រូវបានគេចែកចាយព្រោងព្រាត​លើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត ដោយធ្វើឲ្យមនុស្សជា​ច្រើនភ័យជំនួសមិនស្ទើរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Abu Zarin Hussin បានលា.ចា ក.លោក កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅមន្ទីរពេទ្យ បន្ទាប់ពីត្រូវពស់វែករនាម ឬទ្រង់រនាម ចឹ. ក អំឡុងពេលចុះប្រតិបត្តិការ​ចាប់ពស់នៅទីក្រុង Bentong រដ្ឋ Pahang ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងទៅតាម​សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក ម៉ាឡេស៊ីផ្សាយថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៥ លោក Abu ធ្លាប់ត្រូវពស់ ចឹ. ក ​ម្ដងរួចហើយ ពេលនោះ​លោកបានដេ ក ស. ន្ល ប់​ អស់រយៈពេល ២ថ្ងៃ តែលោកមិនបោះបង់សកម្មភាព​នេះឡើយ។ លោកមានភាពល្បី​ល្បាញនៅម៉ាឡេស៊ី ចំពោះការចូល​ចាប់ស្ដេចពស់​វែក ដោយមិនប្រើឧបករណ៍​ជំនួយ និងហ៊ានថើបពស់​ទាំងនោះទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសរងគ្រោះ​អាយុ ៣៣ឆ្នាំ ជាមន្ត្រីព ន្ល ត់ អ គ្គី ភ័ យ និងជាគ្រូចាប់ពស់ដ៏​ជំនាញប្រចាំម៉ាឡេស៊ី។ បើតាមប្រភពពី​មិត្តរួមការងារម្នាក់បានរៀបរាប់ថា បុគ្គលិកម្នាក់នេះមានរហស្សនាម «ស្ដេចប. ង្ក្រា​. បពស់» បានទៅ ស្លា. ប់ រយៈពេល ៤ ថ្ងៃក្រោយពី​ត្រូវបានពស់វែក ចឹ. ក ខណៈពេលអាជ្ញាធរ​បានស្នើលោកឲ្យទៅជួយ​ចា ប់ ពស់វែក​មួយក្បាលផ្សេងទៀត ដែលមិនមែន​ពស់លោកចិញ្ចឹមដូចក្នុងរូប ដោយវាបានចូល​រំខានក្នុងផ្ទះប្រជា​ពលរដ្ឋ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកធ្លាប់បង្ហាញ​សមត្ថភាពនៅ​ក្នុងកម្មវិធី Asia’s Got Talent កាលពីឆ្នាំ ២០១៧ ដោយយកច្រមុះ​ថើប.កពស់ ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបាន​ទស្សនាហើយស្ទើរមិន​ហ៊ាន ដ ក ដង្ហើម។ លោក ដ្រាមេន ជានាយក​នៃនាយក​ដ្ឋានអគ្គីភ័យ និងជួយសង្គ្រោះប្រចាំ​ក្រុងកូឡាឡាំពួរ បានបញ្ជាក់ថា លោក Abu Zarin បានទទួលការ​ហៅទូរស័ព្ទ ពេលកំពុងឈប់​សម្រាកជាមួយភរិយា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបន្ថែមថា៖ «ពស់វែកដែលលោក Abu Zarin ចាប់ជាពស់វែកកា. ច ​សា. ហា. វ រឹ ង រូ សណាស់។ ពិសរបស់​វាអាចសំ. លា. ប់ ទាំងដំរីមាឌធំៗថែមទៀត។ យើងបានបាត់បង់មន្ដ្រីមានសមត្ថភាពម្នាក់ វាជាហេតុការណ៍ដ៏​អាក្រក់មួយ»។ បុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះតែងតែ​ត្រូវបញ្ជូនទៅចាប់ពស់ពិសក្នុងតំបន់​ប្រជាជនរស់នានានៅទូទាំង​ក្នុងប្រទេស។ លោកបានរៀនជំនាញនេះ​ពីឪពុក ដែលមានរហស្សនាមថា «គ្រូ ចា.ប់ ពស់» ដែលបានចាប់​ផ្ដើមបង្វឹក​សត្វក្នុងឆ្នាំ ២០០៧។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Abu Zarin បានចិញ្ចឹមពស់វែក​ពីរបីក្បាលទុកនៅផ្ទះ និងតែងតែ​បង្រៀនវាអានសៀវភៅ អានរឿង​ឲ្យស្ដាប់ បង្រៀនអក្សរ បង្រៀនលេខ មើលទូរទស្សន៍ ថើប ឬលេងទឹកជាមួយគ្នាជាដើម។ ហើយរូបភាពមើល​ទៅដ៏គ្រោះ ថ្នា ក់ របស់​គាត់ទាំងនោះ ត្រូវបានគេចែកចាយពាស​ពេញអ៊ីនធឺណិតមិនថាក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក។ កាលពីឆ្នាំមុន លោកធ្លាប់ត្រូវ​គេល្បីថា បានរៀបការជាមួយពស់វែកចិញ្ចឹម​របស់ខ្លួន តែលោកបាន​បដិសេធ ប៉ុន្តែទំនាក់​ទំនងជាមួយសត្វនោះ គឺពិសេសដូចគូស្នេហ៍​កំពុងស្រលាញ់គ្នាអីចឹង៕ (ប្រែសម្រួល៖បុត្រា)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមលួច​ចម្លងអត្ថបទ​​ពីវេបសាយ Khmer-Global.com ដោយគ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត
Loading...
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!