សុនខ ២ក្បាលបញ្ចេញចង្កូមបង្ហាញឫទ្ធិដាក់គ្នា ពេលបើករបាំងឲ្យដាក់គ្នា បែរធ្វើហី

មានសត្វសុនខ ២ ក្បាល ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម បន្ទាប់ពីវីដេអូប្លែកៗរបស់ពួកវា ត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត។ នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូរៀបរាប់ថា យើងមើលឃើញសត្វសុនខកំពុងតែព្រុសយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលមានច្រកបាំងពួកវា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ហើយគួរឲ្យចង់សើចនោះ គឺនៅពេលដែលច្រកត្រូវបានបើកភ្លាម ពួកវាបែរប្ដូរឥរិយាបទទៅជារាក់ទាក់គ្នាវិញ។ លោក Thanyaphat Chompoo ដែលជាម្ចាស់សុនខទាំងពីរ បានឃើញឥរិយាបថរបស់ពួកវាខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពេលបើកច្រកឲ្យពួកវាតទល់មុខគ្នា។ ដូចដែលអ្នកមើលឃើញនៅលើវីដេអូខាងក្រោម សុនខពូជ Aspin ពណ៌ត្នោត អាយុ២ឆ្នាំ គឺ Hemanth និង Mintra មើលទៅដូចជាពួកគេត្រៀមខ្លួនប្រ យុ ទ្ធ ប៉ុន្តែការពិតវាមិនដូច្នោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាពិតផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ភ្លាមៗដោយមិនបានរំពឹងទុក ហើយមនុស្សភាគច្រើន មិនអាចទប់សើចបាននោះទេ​ពេលឃើញបែបនេះ។ យោងតាមលោក Thanyaphat ដែលជាម្ចាស់សុនខ បានឲ្យដឹងថា វីដេអូដែលកំពុងល្បីខ្លាំងលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត បានថតកាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា នៅខាងក្រៅផ្ទះនៅក្រុងរ៉ាក់យ៉ង ប្រទេសថៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Thanyaphat បានចែករំលែកថា៖ «Hemanth និង Mintra មិនអាចបិទមាត់ពួកវាបានទេ ពួកគេនៅតែបន្តស្រែកដាក់គ្នាដដែល ខណៈច្រកបិទជិតទាំងសងខាង ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំបើកច្រកដើម្បីឲ្យពួកវាតតាំងគ្នា ពួកវាបែបជាមិនហ៊ានទាល់តែសោះ។ ពួកវាក្លៀវក្លា តែពេលមានអ្វីការពារពួកវាប៉ុណ្ណោះ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងនេះដែរ អ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតខ្លះបានប្រៀបធៀបទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួន គឺខ្លាំងបានតែក្នុងផ្ទះ ជាមួយសាច់ញាតិ ជាមួយក្រុមហ៊ុន ឬជាមួយស្ថាប័នខ្លួនឯង តែបើជាមួយគូប្រកួតប្រជែងពិត មិនហ៊ានសូម្បីតែគិត៕(បកប្រែ៖និស្ស័យ Khmer-global)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមលួច​ចម្លងអត្ថបទ​​ពីវេបសាយ Khmer-Global.com ដោយគ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត
Loading...
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!