ក្មេងស្រីអាយុ៩ឆ្នាំម្នាក់ក្លាយជាចៅកែហាងមាន់បំពង ខណៈក្មេងមួយចំនួនមិនទាន់ដឹងអ្វីសោះ

ក្មេងខ្លះធំដឹងក្តីលឿនជាងក្មេងដទៃទៀត នៅពេលពួកគេមានទំនួលខុសត្រូវតាំងពីក្មេង ដូចជាសិស្សថ្នាក់ទី ៤ រូបនេះ ដែលជួយធ្វើការងារភោជនីយដ្ឋានក្នុងគ្រួសារ។ ក្មេងស្រីម្នាក់មាន ឈ្មោះ បេល មកពីប្រទេសថៃ បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង មិនមែនដោយសារតែនាងគួរឱ្យស្រលាញ់នោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងបានក្លាយជាម្ចាស់ហាងស​ាច់មាន់បំពងមួយកន្លែងនៅអាយុ ៩ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ នាងចង់ជួយសម្រាលបន្ទុកគ្រួសារខ្លាំងណាស់។ នៅពេល បេល មានអាយុត្រឹមតែ៣ ឆ្នាំ នាងបានចាប់ផ្តើមជួយយាយរបស់នាងធ្វើកិច្ចការផ្ទះ។ បេល ត្រូវទទួលបន្ទុក ជាអ្នកចម្អិនស​ាច់មាន់ រហូតដល់វាស្រួយហើយពណ៌ក្រហមឆ្អិនល្អ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឪពុកម្តាយរបស់ បេល បានលែងលះគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ហើយសព្វថ្ងៃ នាងរស់នៅក្នុងផ្ទះតាយាយរបស់នាង ជាមួយប្អូនប្រុសពីរនាក់។ ជីដូនរបស់នាងបើកហាងសាច់មាន់បំពង ហើយហាងមានភាពមមាញឹកខ្លាំងអំឡុងពេលថ្ងៃធ្វើការ។ បេល បានសម្រេចចិត្តសាកល្បងថ្វីដៃរបស់នាង នៅក្នុងដំណើរការដ៏លំបាកនៃការបំពងសាច់មាន់ ហើយបានរកឃើញថា នាងមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការងារនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងមិនមានកំពស់គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឈោងដល់កម្ពស់ធម្មតានៃចង្ក្រានទេ ដូច្នេះពួកគេក៏បន្ទាបវាចុះ។ នាងតូចមានជំនាញណាស់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហាងដែលជីដូនរបស់នាង បានទុកការងារឱ្យនាងតែម្នាក់ឯង។ ទម្លាប់យ៉ាងទៀងទាត់របស់ម្ចាស់ហាងដែលគ្រប់គ្រប់ដោយ បេល ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង ចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់នាង។ នាងមានសមជាថៅកែហាងខ្លាំងណាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីការគ្រប់គ្រងហាង នាងក៏មើលថែប្អូនប្រុសពីរនាក់របស់នាងផងដែរ។ នៅពេលដែលជីដូនជីតារបស់នាងជាប់រវល់នឹងហាង ឬធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទៀត នាងទទួលបន្ទុកបងប្អូនបង្កើតរបស់នាង។ រឿងរ៉ាវរបស់ បេល ដែលទើបមានអាយុ៩ឆ្នាំ ក្លាយជាថៅកែហាងដែលមានទំនួលខុសត្រូវ ហើយមានភាពប៉ិនប្រសប់ ត្រូវបានបង្ហោះរឿងលើបណ្ដាញអ៊ីធឺណិត ទទួលបានកោតសរសេរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនចំពោះទេពកោសល្យរបស់នាង៕(ប្រែសម្រួល៖និស្ស័យ)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមលួច​ចម្លងអត្ថបទ​​ពីវេបសាយ Khmer-Global.com ដោយគ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត
Loading...
error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!